Instrukcja montażu alternatora

Prawidłowe podłączenie alternatora

 1. Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora w celu uniknięcia zwarcia podczas wymiany.
 2. Skontroluj stan naładowania akumulatora.
 3. Odłącz przewody alternatora.
 4. Usuń alternator.
 5. Zamontuj nowy alternator.
 6. Sprawdź stan końcówek przewodów pod kątem zanieczyszczeń, korozji oraz stan izolacji.
 7. Podłącz przewody elektryczne alternatora.
 8. Podłącz ujemny przewód akumulatora.

Montaż alternatora

 1. Wstawić i przykręcić luźno alternator.
 2. Założyć i naprężyć pasek klinowy.
 3. Najpierw dokręcić śrubę zaciskową przy jarzmie regulacyjnym, następnie przednią śrubę i nakrętkę.
 4. Włożyć wtyczkę wielostykową i zabezpieczyć klamrą.
 5. Podłączyć przewód masy do akumulatora.

Podłączenie elektryczne alternatora, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu i sam alternator. Błędne podłączenie przewodów alternatora (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

Napinanie paska klinowego

 1. Odciągnąć przy pomocy łyżki do opon alternator i w ten sposób pasek klinowy.
 2. Wcisnąć kciukiem pasek klinowy między kołami pasowymi i pośrodku najdłuższego odcinka. Pasek może się ugiąć maksymalnie o 4mm, całkowity luz musi wynosić około 10 mm, w przeciwnym razie naprężyć pasek.
 3. Dokręcić śrubę zaciskową jarzma regulacyjnego i jeszcze raz sprawdzić naprężenie paska klinowego.
 4. Dokręcić najpierw przednią a następnie tylną śrubę mocującą alternator.