Instrukcja montażu rozrusznika

Rozrusznik może być montowany tylko do w pełni sprawnej instalacji elektrycznej pojazdu. Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad BHP oraz zaleceń producenta pojazdu. W tym celu przed montażem należy sprawdzić instalację elektryczną pojazdu najlepiej w autoryzowanym zakładzie elektrotechniki pojazdowej. Sprawdzenie instalacji ma na celu wykluczenie powstawania przyczyny uszkodzeń rozrusznika z winy instalacji pojazdu. Należy zwrócić uwagę na pewność podłączenia przewodu masowego, bez którego nie jest możliwe właściwe działanie rozrusznika. Nienależyte podłączenie tego przewodu w najlepszym przypadku może objawiać się spadkiem mocy rozrusznika, a w najgorszym spowodować pożar pojazdu.

  1. Należy sprawdzić czy końcówki kabli są dobrze zamocowane i nie są skorodowane, ewentualne oznaki korozji należy usunąć a końcówki natłuścić używając wazeliny technicznej
  2. Sprawdzić stan zębów na wieńcu
  3. Przykręcić rozrusznik do bloku silnika
  4. Do włącznika elektromagnetycznego przykręcić przewód zasilający z akumulatora
  5. Założyć przewód ( wsuwka bądź śruba )
  6. Podłączyć przewód masowy akumulatora
  7. Sprawdzić stan akumulatora

Podłączenie elektryczne rozrusznika, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu. Błędne podłączenie przewodów rozrusznika (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.