×

Rekrutacja krok po kroku

 • Krok 1 – nabór zgłoszeń

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy. W tym celu zapraszamy Cię do zapoznania się z aktualnymi ofertami na naszej stronie internetowej (zakładka Aktualne oferty pracy). Jeśli w tej chwili nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko, na którym chciałbyś pracować – wypełnij Zgłoszenie aplikacyjne w zakładce ZOSTAW CV – podaj nazwę stanowiska lub działu, który Cię interesuje. Nasz dział HR skontaktuje się z Tobą i omówimy możliwości nawiązania współpracy.

Przed wysłaniem zgłoszenia sprawdź w szczególności czy:

 • wpisałeś swoje aktualne dane kontaktowe,

 • wpisałeś nazwę stanowiska, na które aplikujesz,

 • podpisałeś list motywacyjny,

 • podpisałeś oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

 • Krok 2 – Analiza i selekcja informacji

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę czy aplikacja zawiera wszystkie podpisane dokumenty i oświadczenia (wzory dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania) oraz na zbieżność Twojego doświadczenia i kompetencji z treścią naszych wymagań zawartych w ofercie. Sprawdź czy Twoje cv nie zawiera nieprawdziwych informacji – pamiętaj, że nie warto podawać fałszywych faktów na temat swoich umiejętności, bo prawda wcześniej lub później wyjdzie na jaw i może przekreślić szanse na zatrudnienie w naszej firmie.

 • Krok 3 – Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne przejdą pomyślnie etap weryfikacji formalnej zostaną zaproszeni do udziału w procesie rekrutacji, który będzie okazją do zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności oraz możliwością do spotkania się z przyszłym przełożonym, przedstawicielami danego działu oraz specjalistami ds. rekrutacji. W ramach sprawdzenia umiejętności dostaniesz do wypełnienia test z wiedzy specjalistycznej, z języka angielskiego oraz Excela. W trakcie spotkania uszczegółowione zostaną wymagania dotyczące stanowiska, na które aplikujesz oraz ustalone warunki przyszłego zatrudnienia. W zależności od stanowiska kandydat może wziąć udział w jednym lub w kilku etapach rozmów. Każdy kandydat biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych dostaje od nas informację zwrotną w ustalonym w czasie spotkania rekrutacyjnego terminie – zarówno w sytuacji pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia danej kandydatury.

 • Krok 4 – Informacja zwrotna i zatrudnienie

Kandydat, który przejdzie pomyślnie cały proces rekrutacji zostanie zaproszony do siedziby firmy, gdzie dostanie skierowanie na wstępne badania lekarskie do Medycyny Pracy. Po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza Medycyn Pracy o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, kandydat podpisuje umowę o pracę i staje się pracownikiem.

Niezbędnik kandydata

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych upewnij się, czy

 • CV i list motywacyjny odpowiadają wymaganiom stanowiska, na które aplikujesz,

 • CV jest aktualne,

 • CV jest czytelne i estetyczne,

 • CV zawiera klauzulę o ochronie danych osobowych,

 • List motywacyjny pokazuje, dlaczego warto zaprosić Cię na rozmowę.

Przed rozmową

 • Poznaj podstawowe informacje na temat naszej firmy.

 • Przygotuj odpowiedzi na typowe pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych, np. oczekiwania finansowe, Twoje mocne i słabe strony, itp.

 • Przyjdź na spotkanie punktualnie.

 • Odpowiadaj jasno na zadawane pytania.

 • Posługuj się przykładami dla zobrazowania swoich dotychczasowych doświadczeń.