Skip to content

Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

Wybierz interesującą Cię ofertę pracy. W tym celu zapraszamy Cię do zapoznania się z aktualnymi ofertami na naszej stronie internetowej (zakładka Aktualne oferty pracy). Jeśli w tej chwili nie prowadzimy rekrutacji na stanowisko, na którym chciałbyś pracować – wypełnij Zgłoszenie aplikacyjne w zakładce ZOSTAW CV – podaj nazwę stanowiska lub działu, który Cię interesuje. Nasz dział HR skontaktuje się z Tobą i omówimy możliwości nawiązania współpracy.

Przed wysłaniem zgłoszenia sprawdź w szczególności czy:

 • wpisałeś swoje aktualne dane kontaktowe,
 • wpisałeś nazwę stanowiska, na które aplikujesz,
 • podpisałeś list motywacyjny,
 • podpisałeś oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę czy aplikacja zawiera wszystkie podpisane dokumenty i oświadczenia (wzory dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania) oraz na zbieżność Twojego doświadczenia i kompetencji z treścią naszych wymagań zawartych w ofercie. Sprawdź czy Twoje cv nie zawiera nieprawdziwych informacji – pamiętaj, że nie warto podawać fałszywych faktów na temat swoich umiejętności, bo prawda wcześniej lub później wyjdzie na jaw i może przekreślić szanse na zatrudnienie w naszej firmie.

Kandydaci, których dokumenty aplikacyjne przejdą pomyślnie etap weryfikacji formalnej zostaną zaproszeni do udziału w procesie rekrutacji, który będzie okazją do zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności oraz możliwością do spotkania się z przyszłym przełożonym, przedstawicielami danego działu oraz specjalistami ds. rekrutacji. W ramach sprawdzenia umiejętności dostaniesz do wypełnienia test z wiedzy specjalistycznej, z języka angielskiego oraz Excela. W trakcie spotkania uszczegółowione zostaną wymagania dotyczące stanowiska, na które aplikujesz oraz ustalone warunki przyszłego zatrudnienia. W zależności od stanowiska kandydat może wziąć udział w jednym lub w kilku etapach rozmów. Każdy kandydat biorący udział w rozmowach rekrutacyjnych dostaje od nas informację zwrotną w ustalonym w czasie spotkania rekrutacyjnego terminie – zarówno w sytuacji pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia danej kandydatury.

Kandydat, który przejdzie pomyślnie cały proces rekrutacji zostanie zaproszony do siedziby firmy, gdzie dostanie skierowanie na wstępne badania lekarskie do Medycyny Pracy. Po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza Medycyn Pracy o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, kandydat podpisuje umowę o pracę i staje się pracownikiem.

Niezbędnik kandydata

 • CV i list motywacyjny odpowiadają wymaganiom stanowiska, na które aplikujesz,

 • CV jest aktualne,

 • CV jest czytelne i estetyczne,

 • CV zawiera klauzulę o ochronie danych osobowych,

 • List motywacyjny pokazuje, dlaczego warto zaprosić Cię na rozmowę.

 • Poznaj podstawowe informacje na temat naszej firmy.

 • Przygotuj odpowiedzi na typowe pytania zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych, np. oczekiwania finansowe, Twoje mocne i słabe strony, itp.

 • Przyjdź na spotkanie punktualnie.

 • Odpowiadaj jasno na zadawane pytania.

 • Posługuj się przykładami dla zobrazowania swoich dotychczasowych doświadczeń.