×

Przypominamy, że zgodnie z punktem 13 zakresu gwarancji: „warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu, albo faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu.”

Kartę montażową należy wypełnić na przedostatniej stronie w instrukcji obsługi towaru, która znajduje się w każdym opakowaniu produktów Lauber.

Dla wszystkich klientów, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali instrukcji obsługi a w konsekwencji, nie mają możliwości wypełnienia karty montażowej towaru, udostępniamy ich wzory do wydrukowania.

    1. Instrukcja montażu towaru, zalecenia oraz ogólne warunki gwarancji:

PDF

 

    1. Instrukcja montażu towaru, zalecenia oraz ogólne warunki gwarancji:

PDF

 

  1. Instrukcja montażu towaru, zalecenia oraz ogólne warunki gwarancji:

PDF