Instrukcje montażu

Przypominamy, że zgodnie z punktem 13 zakresu gwarancji: „warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie przez reklamującego dowodu zakupu w postaci paragonu, albo faktury VAT i prawidłowe wypełnienie karty montażowej na załączonym formularzu.”

Kartę montażową należy wypełnić na przedostatniej stronie w instrukcji obsługi towaru, która znajduje się w każdym opakowaniu produktów Lauber.

Dla wszystkich klientów, którzy z różnych przyczyn nie otrzymali instrukcji obsługi a w konsekwencji, nie mają możliwości wypełnienia karty montażowej towaru, udostępniamy ich wzory do wydrukowania.

 • Odłącz dodatni kabel, który jest podłączony do cewki w samochodach z silnikiem benzynowym, a w samochodach z silnikiem Diesla do elektrozaworu. Taka procedura uniemożliwi uruchomienie silnika.
 • Unieś pojazd, upewniając się, że przednie koła nie mają styku z podłożem.
 • Przed instalacją przekładni wspomagania należy sprawdzić pozycję wałka zaworu względem kierownicy a w razie potrzeby należy ustawić wałek i kierownicę zgrywając obydwa elementy z ustawieniem kół do jazdy na wprost.
 • (Uwaga): Jeżeli jest taka konieczność ,zdemontowanie kierownicy w pojazdach wyposażonych w poduszkę powietrzną powinno być przeprowadzone przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone.
 • Zamontuj przekładnie lub pompę układu wspomagania bez podłączania przewodów hydraulicznych do przekładni.
 • Zalej zbiornik pompy wspomagania płynem , pozwalając nowemu płynowi na swobodny przepływ przez pompę wspomagania oraz przewody.
 • Zakręć silnikiem bez podłączania zapłonu na biegu jałowym pozwoli to na usunięcie starego zanieczyszczonego płynu z pompy wspomagania.
 • Nie używamy tego płynu do ponownego zalewania układu.
 • Przymocuj przewód zasilający ( łączący pompę z przekładnią ) i przewód wychodzący (odbierający płyn) z przekładni wspomagania. (Uwaga: Przewody muszą być poprawnie zamontowane) Nie mocuj przewodu wychodzącego przekładni doprowadzającego płyn z powrotem do zbiornika.
 • Zatkaj chwilowo przewód wychodzący z przekładni doprowadzający płyn z powrotem do zbiornika i napełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym
 • Zakręć silnikiem bez podłączania zapłonu, (gdy jest na biegu jałowym) a następnie upuszczaj płyn aż do momentu, kiedy przepływając przez przewód zasilający jego kolor się rozjaśni. (Uwaga: pompa nie może się obracać na sucho)
 • Podłącz przewód wychodzący z przekładni doprowadzający płyn z powrotem do zbiornika.
 • Napełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym do wymaganego poziomu.
 • Podłącz kable elektryczne, które zostały uprzednio odłączone.
 • Uruchom silnik, a następnie poobracaj kierownicą w prawo i w lewo przez chwile, aby płyn się wymieszał. Nie przytrzymuj kierownicy do oporu na końcu suwu (skoku) przekładni Nie wprowadzaj pompy w ruch, na sucho.
 • Uzupełnij zbiornik pompy płynem hydraulicznym do wymaganego poziomu.

 

INSTRUKCJA ODPOWIETRZANIA UKŁADU KIEROWNICY

 

 • Należy podnieść temperaturę płynu hydraulicznego do temperatury 60 C podczas pracy silnika.
 • Obracaj kierownicą w lewo i prawo. Czynność tę należy powtórzyć, co najmniej 5 lub 6 razy. Unikaj przytrzymywania kierownicy do oporu na końcu suwu przekładni.
 • Sprawdź poziom płynu.
 • Sprawdź kolor płynu. Jeżeli jest brązowy, jasno czerwony, lub się pieni oznacza to, że w układzie nadal znajduje się powietrze. Wyłącz silnik, odczekaj, co najmniej 30 minut, a następnie podążaj zgodnie w procedurami zawartymi w punktach 1 i 2.
 • Jeżeli w układzie pomimo odpowietrzania dalej znajduje się powietrze, to pompa wspomagania będzie charakteryzowała się głośną pracą, również na kierownicy odczujesz wibracje podczas prowadzenia pojazdu. W takich sytuacjach należy sprawdzić cały układ oraz usunąć powietrze, które być może znajduje się w przewodzie łączącym zbiornik olejowy z pompą. W tym celu należy powtórzyć czynności według instrukcji odpowietrzenia układu wspomagania.

 

WAŻNE

Po przejechaniu 500 km należy wymienić płyn w układzie wspomagania w celu wypłukania pozostałych zanieczyszczeń.

Rozrusznik może być montowany tylko do w pełni sprawnej instalacji elektrycznej pojazdu. Przy montażu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad BHP oraz zaleceń producenta pojazdu. W tym celu przed montażem należy sprawdzić instalację elektryczną pojazdu najlepiej w autoryzowanym zakładzie elektrotechniki pojazdowej. Sprawdzenie instalacji ma na celu wykluczenie powstawania przyczyny uszkodzeń rozrusznika z winy instalacji pojazdu. Należy zwrócić uwagę na pewność podłączenia przewodu masowego, bez którego nie jest możliwe właściwe działanie rozrusznika. Nienależyte podłączenie tego przewodu w najlepszym przypadku może objawiać się spadkiem mocy rozrusznika, a w najgorszym spowodować pożar pojazdu.

 1. Należy sprawdzić czy końcówki kabli są dobrze zamocowane i nie są skorodowane, ewentualne oznaki korozji należy usunąć a końcówki natłuścić używając wazeliny technicznej
 2. Sprawdzić stan zębów na wieńcu
 3. Przykręcić rozrusznik do bloku silnika
 4. Do włącznika elektromagnetycznego przykręcić przewód zasilający z akumulatora
 5. Założyć przewód ( wsuwka bądź śruba )
 6. Podłączyć przewód masowy akumulatora
 7. Sprawdzić stan akumulatora

Podłączenie elektryczne rozrusznika, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu. Błędne podłączenie przewodów rozrusznika (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

Prawidłowe podłączenie alternatora

 1. Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora w celu uniknięcia zwarcia podczas wymiany.
 2. Skontroluj stan naładowania akumulatora.
 3. Odłącz przewody alternatora.
 4. Usuń alternator.
 5. Zamontuj nowy alternator.
 6. Sprawdź stan końcówek przewodów pod kątem zanieczyszczeń, korozji oraz stan izolacji.
 7. Podłącz przewody elektryczne alternatora.
 8. Podłącz ujemny przewód akumulatora.

 

Montaż alternatora

 1. Wstawić i przykręcić luźno alternator.
 2. Założyć i naprężyć pasek klinowy.
 3. Najpierw dokręcić śrubę zaciskową przy jarzmie regulacyjnym, następnie przednią śrubę i nakrętkę.
 4. Włożyć wtyczkę wielostykową i zabezpieczyć klamrą.
 5. Podłączyć przewód masy do akumulatora.

 

Podłączenie elektryczne alternatora, musi być pewne. Jeżeli podłączenie akumulatora jest luźne lub przerwane, spowoduje to przepięcie mogące uszkodzić instalację elektryczną pojazdu i sam alternator. Błędne podłączenie przewodów alternatora (zwłaszcza głównego przewodu prądowego) spowoduje trwałe uszkodzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

 

Napinanie paska klinowego

 1. Odciągnąć przy pomocy łyżki do opon alternator i w ten sposób pasek klinowy.
 2. Wcisnąć kciukiem pasek klinowy między kołami pasowymi i pośrodku najdłuższego odcinka. Pasek może się ugiąć maksymalnie o 4mm, całkowity luz musi wynosić około 10 mm, w przeciwnym razie naprężyć pasek.
 3. Dokręcić śrubę zaciskową jarzma regulacyjnego i jeszcze raz sprawdzić naprężenie paska klinowego.
 4. Dokręcić najpierw przednią a następnie tylną śrubę mocującą alternator.